CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Các phòng chức năng

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

28/12/2018 09:09:00

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769081
LÃNH ĐẠO:

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thái Thanh

PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769188
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Châu Thị Vân


PHÒNG NỘI VỤ - LĐTBXH
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769244
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Phó phòng : Đỗ Minh Chức

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769959
LÃNH ĐẠO:
Giám đốc: Đỗ Văn Trung


 

 PHÒNG GD - ĐT
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769212
LÃNH ĐẠO:

Trưởng phòng: Nguyễn Niêu
Phó phòng: Trần Ngọc Cẩn

PHÒNG KINH TẾ
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769620
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Đặng Văn Phú

Phó phòng: Dương Văn Trí

PHÒNG Y TẾ
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769381
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Huỳnh Thị Lợi

 

TRUNG TÂM DS-KHHGĐ 
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3765194
LÃNH ĐẠO:
GĐ: Châu Văn Thu


PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3768728
LÃNH ĐẠO:

Trưởng phòng: Nguyễn Thành Đến

Phó phòng: Nguyễn Văn Phúc


PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769250
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Cường
Phó phòng: Đặng Văn Nghĩa

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769502
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Đỗ Thị Được

Phó phòng: Trần Thanh Minh


BAN QL CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769169
LÃNH ĐẠO:
Giám đốc: Dương Văn Hề

THANH TRA NHÀ NƯỚC
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769675
LÃNH ĐẠO:

Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Sơn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech