Thông báo về chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 14 (ngày 18/11/2017)

Thông báo

Thông báo về chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 14 (ngày 18/11/2017)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech