Lịch tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 - Quốc hội khóa XIV của lãnh đạo UBND huyện

Thông báo

Lịch tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 - Quốc hội khóa XIV của lãnh đạo UBND huyện

Tải toàn văn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech