Thông báo chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thông báo

Thông báo chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

                                                                                             Tải toàn văn...

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech