Thông báo hoãn tiếp xúc cử tri ngày 01/12/2018 theo GM 198 của UBND huyện

Thông báo

Thông báo hoãn tiếp xúc cử tri ngày 01/12/2018 theo GM 198 của UBND huyện

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech