Thông báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Phú Quý

Thông báo

Thông báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Phú Quý

Tải toàn văn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech