Thông báo phân công dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh

Thông báo

Thông báo phân công dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh

                                                                                        Tải toàn văn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech