Thông báo lịch nghỉ Lễ, Tết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Thông báo

Thông báo lịch nghỉ Lễ, Tết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech