Thông báo thực hiện tiếp nhận và ban hành văn bản trên phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành”

Thông báo

Thông báo thực hiện tiếp nhận và ban hành văn bản trên phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành”

                                                                                               Tải toàn văn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech