Thông báo thời gian nghỉ tết nguyên đán năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức

Thông báo

Thông báo thời gian nghỉ tết nguyên đán năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức

Tải toàn văn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech