QĐ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 của HĐND và UBND

Thông báo

QĐ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 của HĐND và UBND

                                                                                        Tải tập tin...

                                    Tài liệu văn bản còn hiệu lực

1. Quyết định UBND huyện ...

2. Quyết định UBND huyện 1...

3. Quyết định UBND huyện 2...

4. Quyết định UBND huyện3 ...

5. Quyết định đính chính UBND huyện...

6. Nghị quyết HĐND huyện...

7. Chỉ thị UBND huyện...

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech