Thông báo treo cờ và khẩu hiệu chào mừng 43 năm giải phóng đảo (27/4/1975-27/4/2018)

Thông báo

Thông báo treo cờ và khẩu hiệu chào mừng 43 năm giải phóng đảo (27/4/1975-27/4/2018)

Tải toàn văn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech