Các xã, phường thực hiện nhiệm vụ năm 2009

Tin địa phương

Các xã, phường thực hiện nhiệm vụ năm 2009

13/01/2010 18:56:53

Phường PHƯỚC HỘI:

 

Trong năm 2009, tình hình kinh tế xã hội có bước chuyển biến khả quan. Sản lượng khai thác hải sản được 17.385 tấn, đạt 99,3% kế hoạch, tăng 9% so với năm trước. Tình hình thu ngân sách đạt 89,87% kế hoạch. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Phước Hội đã thực hiện bê tông hoá 05 tuyến đường trong các khu phố với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Ngoài ra, Phước Hội còn xây dựng hệ thống thoát nước ở khu phố 4 với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.

   

Trong công tác xã hội, Phước Hội đã hoàn tất các giấy chứng nhận cho hộ nghèo. Đồng thời đầu tư 222 triệu đồng sửa chửa và xây dựng nhà cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Phước Hội hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân, hoàn thành chương trình huấn luyện cho dân quân. Trong năm 2009, Phước Hội giao quân đạt 100%.

 

 

Phường PHƯỚC LỘC:

 

Năm 2009, Phước Lộc khai thác hải sản được trên 18.800 tấn đạt 102% kế hoạch. Các ngành nghề dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động có bước phát triển. Phước Lộc thu ngân sách được trên 1,5 tỷ. Trong công tác DSKHHGĐ, Phước Lộc đạt 105% kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống còn 10,4% (giảm 3%). Trong năm 2009, Phước Lộc đã xây dựng hoàn thành nhà sinh hoạt nhân dân khu phố 1. Đồng thời, xây dựng vĩa hè ở đường Bến Chương dương và các tuyến đường hẻm tại các khu phố 1, 2, 3, 4, 7…

 

Phường TÂN THIỆN:

 

Trong năm 2009, tại Phường Tân Thiện các hoạt động Thương mại - Dịch vụ có bước phát triển nhanh. Mạng lưới dịch vụ ngày càng được mở rộng. Ngành Tiểu thủ công nghiệp tại địa phương tiếp tục thu hút được nhiều lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ. Trong sản xuất nông nghiệp, Tân Thiện gieo trồng được 110ha lúa. Năng suất lúa Đông Xuân bình quân đạt 43tạ/ha. Năng suất lúa Hè Thu bình quân đạt 42 tạ/ha. Tân Thiện đã thực hiện mô hình khuyến nông trồng cây đậu phụng trân chân ruộng lúa Đông Xuân, bước đầu đạt hiệu quả cao. Tân Thện triển khai và vận động nhân dân xây dựng tuyến đường phố văn minh trên đường Thống Nhất.

Năm 2010, Tân Thiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:  Tổng diện tích gieo trồng 220ha. Tổng thu ngân sách 2,2 tỷ. Giao quân đạt 100%. Giải quyết việc làm cho 300 – 350 lao động. Giữ vững chuẩn quốc gia phổ cập bậc THCS, giữa vữnng chuẩn Quốc gia về Y tế.

 

 

Phường TÂN AN:

 

Trong năm 2009, Tân  An thu ngân sách trên 2,6 tỷ đồng. Trong xây dựng cơ bản, Tân An đã xây dựng được hội trường KP 2 và KP5, xây dựng trạm truyền thanh không dây phục vụ công tác tuyên truyền với tổng kinh phí trên 305 triệu đồng. Tân An đã khởi công xây dựng chợ Tân An, hoàn thành đưa vào phục vụ trước Tết Nguyên đán Canh Dần. Hội Khuyến học của phường đã vận động và cho hỗ trợ các em học sinh nghèo, với tổng số tiền trên 1,5 triệu đồng. Trong công tác dân số, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Tân An giảm 02%. Tân An vận động qũy Đền ơn đáp nghĩa đạt 103,98% kế hoạch. Tân An đã vận động xây dựng được 02 căn nhà hỗ trợ cho  người nghèo. Bước sang năm 2010, Tân An phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo còn 03%, tỷ lệ giảm sinh 10,85%; giải quyết việc làm 300 lao động. Tỷ lệ học sinh các cấp đến trường đạt 100%.

 

 

Phường BÌNH TÂN:

 

Trong năm 2009, Bình Tân khai thác hải sản đạt 100% kế hoạch. Cùng với đẩy mạnh các mặt sản xuất, Bình Tân đã thành lập CLB Hoa – Cây kiểng. Đồng thời quy hoạch vùng chuyên canh hoa – cây kiểng. Trong năm 2009, Nhà nước đã đầu tư kinh phí để xây dựng 07 trụ neo đậu tàu thuyền. Nhân dân khu phố 3, 6, 7, 8, 9 đã đầu tư tiền của và nhân công xây dựng bê tông các tuyến đường trong khu phố. Trong năm 2009, Bình Tân thu ngân sách đạt 94,12%. Trong công tác dân số cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu.

 

Xã TÂN TIẾN:

 

Trong năm 2009, Tân Tiến có 23 dự án đầu tư du lịch. Đến nay, đã có 03 dự án triển khai xây dựng và 01 dự án đã đi vào kinh doanh. Trong năm 2009, Tân Tiến đạt 108% kế hoạch thực hiện tổng sản lượng lương thực, khai thác 1.730 tấn hải sản đạt 101% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 124,67%. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm còn 3,86%. Trong công tác giáo dục, Tân Tiến duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và PCGD ĐĐT. Trong năm 2009, Tân Tiến hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân.

 

Xã TÂN PHƯỚC:

 

Trong năm 2009, xã Tân Phước đạt 112% kế hoạch tổng sản phẩm lương thực. Thu ngân sách tăng 10% so với năm trước. Tân Phước đã giải ngân nguồn vốn vay cho hộ nghèo được 500 triệu đồng và giải ngân nguồn vốn vay vệ sinh môi trường - nước sạch trên 1,9 tỷ đồng. Trong công tác dân số, Tân Phước hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 16,6% (giảm 3,47% so với kế hoạch). Trong năm 2009, Tân Phước đầu tư nâng cấp các tuyến đường ở Hồ Tôm, Cam Bình, Mũi Đá, Phước Tiến, Phước Thọ. Đồng thời, đầu tư trên 287 triệu đồng xây dựng nhà sinh hoạt Thôn Thanh Linh, Phước Thọ và Cam Bình. Nhân dân Tân Phước đã trồng mới được 10 ha rừng.

 

  Nguồn tin : Văn Phòng  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech