MỘT CHI BỘ 9 NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU "TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU" CẤP TỈNH

Tin địa phương

MỘT CHI BỘ 9 NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU "TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU" CẤP TỈNH

25/03/2013 10:32:56

Để một chi bộ đạt được danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp Tỉnh” là rất khó, tuy nhiên duy trì được thành tích đó lại càng khó khăn gấp nhiều lần, bởi đòi hỏi cả một quá trình nỗ lực liên tục và đồng bộ, không phải của riêng một cá nhân nào mà là sự phấn đấu của cả một tập thể. Ấy vậy mà có một chi bộ đã liên tục trong 9 năm liền và năm 2012, đang được đề nghị cấp trên thẩm quyền xem xét công nhận chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp Tỉnh” năm thứ 10.


 
Chi bộ Kho bạc Nhà nước La Gi hiện có 9 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng cũng như kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, không chỉ được thực hiện từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) được ban hành, mà ngay từ những năm trước đó, chi bộ đã xem đây là vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những buổi sinh hoạt định kỳ vào sáng thứ 5 tuần đầu của tháng chính là khoảng thời gian không chỉ để CB, ĐV trong chi bộ triển khai nghị quyết mà đây còn là lúc để CB, ĐV thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, những sáng tạo trong công việc cần phát huy và góp ý những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sữa chữa để làm tốt hơn trong thời gian tới. Từ việc nghiêm túc nhìn nhận, phê bình và tự phê bình đến trao đổi, góp ý một cách chân thành, cởi mở, do đó mà trong sinh hoạt đảng, từng đảng viên luôn có ý kiến, chính kiến nhìn nhận bản thân cũng như đối với đồng chí mình, “sức ỳ” của đảng viên đã được “đánh bật” nhờ mạnh dạn đấu tranh phê bình và tự phê bình như vậy.
Với chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi, kiểm soát chi ngân sách nhà nước và thanh toán vốn xây dựng cơ bản, trong năm 2012 vừa qua, ngân sách địa phương tương đối khó khăn kéo theo vốn xây dựng cơ bản cũng như nhiều khoản chi ngân sách khác cũng gặp khó khăn, đôi khi phải dồn lại giải quyết trong cùng một thời điểm, gây trở ngại trong quá trình  giải quyết chứng từ thanh toán, quản lý kiểm soát và đây cũng là năm đầu tiên triển khai chương trình TABMIS, áp dụng chung trong hoạt động của hệ thống kho bạc của cả nước. Tuy nhiên, kết thúc năm, CB, ĐV Kho bạc vui mừng vì đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn, chi trả cấp phát tiền lương được thực hiện tốt, kiểm soát kỹ, đúng biên chế được duyệt, không để trường hợp nào chi vượt, chi sai chế độ quỹ tiền lương, đảm bảo thực hiện đúng luật NSNN đề ra. Đồng thời theo dõi cấp phát vốn XDCB đúng chế độ quy định của Nhà nước và của ngành, đảm bảo đủ lượng tiền mặt trong chi trả thanh toán. Các bộ phận từ kế toán, kho quỹ, kế hoạch cho đến bộ phận bảo vệ cơ quan luôn phát huy tinh thần làm việc trong một môi trường phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện để đạt kết quả cao. Trong đó,  đảng viên trong từng bộ phận là hạt nhân nòng cốt  phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu góp phần quan trọng để đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong từng năm.
Chi bộ hết sức coi trọng việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức  HCM. Ngoài chương trình, kế hoạch rèn luyện tác phong, đạo đức hàng ngày của CB, ĐV, Chi bộ còn quan tâm tuyên truyền, giáo dục thông qua các buổi xem phim tư liệu cuộc đời của Bác trước mỗi cuộc họp định kỳ đồng thời kết hợp kể chuyện về tấm gương đạo đức của Người. Học Bác thể hiện qua kết quả công việc cụ thể hàng ngày như tận tụy trong công việc, tiết kiệm trong quản lý và sử dụng, phòng chống tham nhũng lãng phí, chú ý nâng cao tác phong, lề lối làm việc, tôn trọng và hết lòng phục vụ khách hàng…Kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu, đó là chi bộ đã 9 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh, đơn vị  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực tài chính, ngân sách, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thị xã, 4 năm liên tục, từ 2008-2011 được Bộ Tài chính công nhận tập thể lao động xuất sắc, tổ chức công đoàn được đề nghị tặng cờ thi đua, đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào bảo vệ ANTQ, 100 % CBCC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân là chiến sỹ thi đua ngành tài chính, đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen 1 cá nhân và nhiều thành tích xuất sắc khác.
Năm 2013, Chi bộ Kho bạc thị xã La Gi tiếp tục phát huy và duy trì thành tích trong những năm qua để xứng đáng với truyền thống liên tục nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp Tỉnh./.
 
 

                                                                  Thúy Nga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech