NHỮNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012 CỦA THỊ XÃ LA GI:

Tin địa phương

NHỮNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012 CỦA THỊ XÃ LA GI:

02/04/2013 14:11:14

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2012, thị xã La Gi đã có những đơn vị, cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc và đã được UBND tỉnh ghi nhận, tặng thưởng như sau:


* Tặng danh hiệu Cờ thi đua của tỉnh cho 02 tập thể, gồm: Ủy Ban Kiểm tra Thị uỷ; UBND xã Tân Tiến – Thị xã La Gi, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012.
* Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 08 tập thể, gồm: Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã; Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; Phòng Quản lý Đô thị thị xã;Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; UBND xã Tân Tiến – Thị xã La Gi, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012.
* Tặng Bằng khen của UBND tỉnh đối với 03 tập thể, gồm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã La Gi và 06 cá nhân, gồm: Bà Vương Thị Yến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; Bà Nguyễn Ái Minh Saly – Chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; Bà Nguyễn Thị Lệ Chi – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội; Ông Lê Bảo Nguyên – Chuyên viên Văn phòng Thị ủy; Ông Hà Văn Thoại – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ông Đổ Văn Hưởng – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã La Gi, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2011 đến năm 2012.

Ban Tuyên Giáo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech