MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU NGÀNH NÔNG-LÂM-THỦY SẢN NĂM 2013

Tin địa phương

MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU NGÀNH NÔNG-LÂM-THỦY SẢN NĂM 2013

07/03/2013 13:30:02

Trong năm 2012, ngành nông-lâm-thủy sản thị xã đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được giao; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng ổn định kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Phương hướng chủ yếu trong việc phát triển nông-lâm-thủy sản năm 2013:
Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo quy hoạch và nhu cầu thị trường, hướng mạnh vào chất lượng, an toàn, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh. Quản lý chặt chẽ đất lúa theo quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thông qua các mô hình trình diễn, trên cơ sở đó nhân rộng cho các hộ dân áp dụng thực hiện. Chủ động hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng trừ dịch bệnh kịp thời, hiệu quả; phấn đấu đạt sản lượng lương thực 15.500 tấn. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, rau an toàn.
Về chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các thành phần kinh tế khôi phục, duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm gắn với việc cải tạo, nâng cao chất lượng giống gia súc, gia cầm và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường.
Về lâm nghiệp: Tiếp tục phối hợp với địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác chống phá rừng và chống lấn chiếm đất lâm nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị rừng thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương trong bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp; chủ động phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả. Tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng bàn giao đất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng; đẩy mạnh trồng rừng theo hướng phát triển trồng rừng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến để tăng giá trị.
Về thủy sản: nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, tăng cường xây dựng, củng cố các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, đặc biệt quan tâm hỗ trợ tích cực các tổ đoàn kết khai thác vùng biển xa gắn với dịch vụ hậu cần, chế biến trên biển; hướng dẫn ngư trường khai thác kết hợp với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, phối hợp tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân các quy định pháp luật về khai thác thủy sản của Việt Nam và các nước lân cận. Quản lý chặt hoạt động nghề giã cào bay; triển khai các biện pháp quyết liệt ngăn chặn, xử lý hành vi đánh bắt cá bằng chất nổ.
Một số mục tiêu chủ yếu triển khai năm 2013:
Tổng số tàu thuyền: 1.920 chiếc/250.000 CV; Đóng mới:10 chiếc /4.500CV;
Tàu cá từ 90 CV trở lên: 680 chiếc;
Sản lượng lương thực: 15.500tấn;
Diện tích gieo trồng cây hàng năm: 5.950 ha;
Diện tích cây lâu năm: 1.619 ha;
Diện tích thanh long: 640 ha (trong đó: trồng mới 100 ha);
Diện tích thủy lợi được tưới: 1.500ha;
Sản lượng hải sản khai thác: 58.500 tấn;
Sản lượng thủy sản nuôi: 1.050tấn (nuôi tôm: 950 tấn, nuôi cá nước ngọt: 100 tấn);
Chăm sóc rừng trồng: 500 ha; giao khoán BVR: 24,8ha;

Đỗ Hưởng


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech