Đảng ủy Phước Lộc tổ chức giao ban Quý I/2019

UBND phường Phước Lộc

Đảng ủy Phước Lộc tổ chức giao ban Quý I/2019

04/04/2019 12:55:55

Sáng ngày 02/4/2019, Đảng ủy phường Phước Lộc tổ chức họp giao ban các chi bộ trực thuộc nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2019 và đề ra nhiệm vụ tháng 4 năm 2019.

Tham dự buổi họp giao ban có đồng chí Thiên Quốc Phúc-Bí thư Đảng ủy phường-Chủ trì buổi họp; đồng chí Trần Văn Út-Phó Bí thư thường trực đảng ủy; các đồng chí là Bí thư chi bộ 08 khu phố, Bí thư chi bộ các đơn vị trường học, Trạm y tế, Công an, Quân sự.

Tại buổi họp này, đồng chí chủ trì đề nghị các đồng chí báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 4/2019.


Sau khi nghe các đồng chí Bí thư các chi bộ báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại từng địa bàn, cơ bản đến nay các chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Trong đó, đặc biệt là việc tu dưỡng rèn luyện ý thức chính trị của từng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, tình hình tư tưởng của đảng viên ổn định, chưa có dấu hiệu, biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Trên tinh thần Nghị quyết số 81-NQ/ĐU ngày 22/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường (khóa X) về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy,

Qua 3 tháng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn khu phố và nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc, các chi bộ đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết của đảng bộ, xây dựng Nghị quyết của từng chi bộ, xây dựng kế hoạch giám sát đảng viên và chi bộ năm 2019 để tổ chức chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành khu phố, phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi, tổ, hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; duy trì chế độ sinh hoạt giao ban đúng định kỳ của chi bộ; giao ban khu phố, mặt trận và các chi, tổ, hội; sinh hoạt chuyên đề; tạo nguồn phát triển đảng viên theo chỉ tiêu giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tốt đảng viên; bảo vệ bí mật nội bộ của đảng; phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu của các cấp giao./.

VĂN ẤM-PHƯỚC LỘC


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech