Phước Lộc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

UBND phường Phước Lộc

Phước Lộc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

10/04/2019 13:51:28

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; căn cứ Kế hoạch số 25/KH-NVQS ngày 05/3/2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã La Gi và thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐNVQS ngày 11/3/2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Phước Lộc về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân Nam đủ 17 tuổi và công dân sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18-25 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2019.

Ngày 08/4/2019, UBND phường Phước Lộc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân Nam đủ 17 tuổi và công dân sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18-25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 


Kết quả có 83 thanh niên trên địa bàn phường đăng ký, đạt chỉ tiêu 100%.

VĂN ẤM-PHƯỚC LỘC


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech