Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở phường Phước Hội

Văn hóa - Xã hội

Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở phường Phước Hội

15/07/2019 14:20:24

Những năm qua, phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” luôn được Hội Cựu Chiến binh phường Phước Hội phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở.

Tại hội cựu chiến binh này, các chi hội và hội viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia có hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở. Đến nay, Hội Cựu Chiến binh phường Phước Hội  đã tham gia hòa giải được 9 vụ việc mâu thuẫn phức tạp tại địa phương. Một trong những mô hình đạt hiệu quả cao trong công tác giữ gìn ANTT, phòng chống TNXH ở địa bàn là Tổ xe ôm tham gia tố giác tội phạm . Bắt đầu hoạt động từ 3 năm 2016, Thời gian đầu có 5 thành viên , đến nay có 8 thành viên. Hằng ngày, trong lúc đưa, rước khách, lực lượng xe ôm quan sát, theo dõi những người lạ mặt có biểu hiện khả nghi, để kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Trong 3 năm qua, tổ xe ôm tham gia tố giác tội phạm đã cung cấp 14 thông tin về mua bán ma tuý, 08 thông tin về sử dụng ma tuý và cung cấp 7 thông tin về đánh bạc. Phối hợp bắt quả tang 3 vụ , 6 đối tượng có hành vi tàng trữ , sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 49 tép heroin.


Ông Lê Tấn Trí Cường - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Phước Hội  cho biết: Để phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” thực hiện hiệu quả, cán bộ, hội viên CCB Phường đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào của địa phương như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tập thể cán bộ hội viên luôn xác định công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên;  không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức học tập qua thông tin, tài liệu tuyên truyền, tập huấn. .. Qua đó Hội viên đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện. Hiện nay Hội có 94 hội viên tham gia, trong đó có 18 Đảng viên, là những cán bộ cốt cán trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong 5 năm qua, Hội đã duy trì cơ bản có hiệu quả các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự cụ thể như mô hình “Chi hội Cựu chiến binh nhận cảm cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” tại khu phố 10 .


Bên cạnh đó, Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, Hội đã đứng ra tín chấp với nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng trên địa bàn, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình hội viên.

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” ở Hội Cựu Chiến binh phường Phước Hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nền nếp và có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do Hội Cựu Chiến binh cấp trên phát động, là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội CCB phường ngày càng đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bùi Minh (Đài La Gi)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech