UỶ BAN MTTQVN THỊ XÃ LA GI: DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

Văn hóa - Xã hội

UỶ BAN MTTQVN THỊ XÃ LA GI: DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

10/04/2019 14:03:41

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ thị xã, sự quản lý điều hành năng động của chính quyền đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết, cơ chế chính sách sát đúng, phù hợp với yêu cầu cuộc sống và đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó Mặt trận Tổ quốc các cấp của thị xã đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối Ðại đoàn kết toàn dân tộc. Tỷ lệ hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt các tổ chức đoàn, hội ngày càng tăng. Tất cả đã tạo nên một dấu ấn rõ nét trên một chặng đường đổi mới của Ủy ban MTTQVN Thị xã La Gi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng và tổ chức triển khai nhiều phong trào gắn với tính thiết thực, mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các tổ chức thành viên và trách nhiệm của công dân, các giai cấp, tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã tập hợp vào tổ chức 44.315 đoàn viên, hội viên, chiếm tỷ lệ 68,77% so số đối tượng quản lý của các tổ chức chính trị - xã hội.


Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy La Gi, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền cùng với nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thị xã và hoạt động phối hợp của các tổ chức thành viên, các phong trào của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đạt được nhiều kết quả trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và ngày càng mở rộng góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Điển hình là tại khu phố 10 và 11 của phường Bình Tân – hai khu phố trước đây với tình hình ANTT tương đối phức tạp, có 947 hộ/3977 khẩu, an ninh trật tự tại đi bàn  2 khu phố và ven tuyến sông Dinh có lúc diễn biến phức tạp, đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, nhất là mua bán và sử dụng chất ma túy nổi cộm. Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQVN phường Bình Tân đã triển khai xây dựng mô hình điểm “ Khu dân cư phòng chống tội phạm”ở 2 khu phố trên. Ngay sau lễ phát động đến nay, thường trực Đảng ủy, UBND phường Bình Tân đã thường xuyên tập trung chỉ đạo mọi hoạt động của mô hình; các ban ngành mặt trận, đoàn thể phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, nỗ lực triển khai nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 2 khu phố và dọc tuyến sông Dinh ngày càng được ổn định hơn.


Thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh; và vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Dân vận khéo”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của BCT và “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng khơi dậy tình đoàn kết, tương thân  tương ái, lá lành đùm lá rách”, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện có kết quả và chất lượng; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; xây dựng đời sống văn hoá, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được quan tâm; huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để làm đường, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, hẻm nội thị, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; xây dựng nhà sinh hoạt và nhà vệ sinh thôn, khu phố, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, nông thôn...


          Những năm qua, công tác vận động, xây dựng và quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong, ngoài thị xã nhiệt tình hưởng ứng, cùng với sự nỗ lực tự thân vươn lên của hộ nghèo và hộ cận nghèo, đã từng bước giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Cụ thể Từ năm 2014 đến nay, quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã vận động gần 6 tỷ đồng; Từ đó đã trích kinh phí từ nguồn quỹ để hỗ trợ xây mới 82 căn nhà đại đoàn kết và hỗ trợ tặng quà trong các dịp lễ tết, giúp vốn, giống, BHYT… cho hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Các tổ chức thành viên ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá hình thức tập hợp, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua, được đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực chủ động tham gia, tạo phong trào sâu rộng đến từng địa bàn dân cư.Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng có nhiều hoạt động tích cực nhằm đẩy mạnh các cuộc vận động như thành lập quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo”, “Vì hội viên nghèo”, “Vì mái ấm đồng đội”, ‘Hỗ trợ nông dân”... Nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Phối hợp triển khai truyên truyền, vận động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho các đối tượng chính sách và người có công cách mạng, góp phần giữ gìn và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Về Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở thị xã trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã vận động được trên 4.2 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 92 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đỡ đầu các Mẹ VNAH còn sống, cha mẹ liệt sỹ neo đơn, con liệt sỹ mồ côi, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Trong 5 năm, MTTQVN các cấp đã quan tâm sâu sát để hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo có được nguồn vốn xây dựng các căn nhà mới để an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sng....Trong đó, địa phương Tân Phước là một trong những xã làm khá tốt công tác này. Trong nhiệm kỳ qua đã có 15 hộ được hỗ trợ với mức từ 30 đến 40 triệu đồng/hộ. Có thể thấy, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã góp phần bồi dưỡng và huy động sức dân, cùng nguồn lực của Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp trong giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Điểm nổi bật trong công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thị xã đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong đoàn viên, hội viên, nhân dân,  đã tổ chức 280 lớp tuyên truyền pháp luật tại 9 xã, phường và các cơ quan, đơn vị được 36.925 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác tiếp dân được thực hiện đúng quy định tại cơ quan Ủy ban MTTQVN  thị xã, có sự đổi mới và nâng cao hiệu quả, đi vào nề nếp, chất lượng từ việc chuẩn bị địa điểm, phân công cán bộ, lãnh đạo trực tiếp tiếp dân. Hoạt động hòa giải các xã, phường được quan tâm, các thành viên tổ hòa giải được lựa chọn trong số cán bộ hoạt động có năng lực, đạo đức, am hiểu pháp luật, kịp thời hòa giải tại ch các tranh chấp trong nội bộ nhân dân....

   Bước sang nhiệm kỳ mới (2019-2024), MTTQVN thị xã La Gi tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết hướng về cơ sở, “Sát dân”, gần dân, nắm chắc tình hình đời sống trong nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, hướng dẫn nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng thị xã La Gi ngày càng phát triển giàu đẹp./.

                                                                

     Rạng Đông (Đài La Gi)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech