Ban Dân vận Thị ủy La Gi tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019

Văn hóa - Xã hội

Ban Dân vận Thị ủy La Gi tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019

15/08/2019 11:15:03

Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã La Gi, Ban Dân vận Thị ủy vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Minh Tân – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy La Gi.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận được tổ chức trong 2 ngày: 1 và 2/8/2019 với 04 chuyên đề, gồm: công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội theo QĐ 217, 218 của Bộ Chính trị; Quán triệt, phổ biến Quy định số 08 của Ban Chấp hành TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao nghiệp vụ công tác thực hiện dân chủ ở xã, phường và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019 nhằm bổ sung kiến thức, giúp đội ngủ cán bộ làm công tác dân vận nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn công tác. Từ đó, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Minh Duyên – Bùi Minh (Đài La Gi)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech