HỌP GIAO BAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRÊN LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Văn hóa - Xã hội

HỌP GIAO BAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRÊN LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

16/07/2019 08:58:02

Sáng ngày 10/7/2019, Thị ủy La Gi tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ông Phạm Văn Nam - Bí thư Thị ủy dự và chủ trì hội nghị.

Kết quả thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, tại địa bàn La Gi 85.910 người tham gia trên tổng dân số 109.680 người, tỷ lệ chiếm 78,33% dân số, giảm 985 người tham gia so cuối năm 2018. Kết quả trên rất đáng đáng quan tâm, lo ngại trong tình hình những rủi ro, thương - bệnh tật không ngừng xảy ra. Nhiều ý kiến tâm huyết của cơ quan liên quan, lãnh đạo các xã phường, cũng như lãnh đạo UBND thị xã và Thị ủy La Gi được đưa ra, trao đổi, phân tích tại cuộc họp, xoay quanh những thực tế như: tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp, công tác vận động còn gặp nhiều khó khăn, người dân chưa nhận thức một cách đầy đủ về tầm quan trọng cũng như những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh tuy có nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của một bộ phận người dân, nhất là với những gia đình có điều kiện kinh tế khá gỉả, một số bất cập trong việc phát hành thẻ, quản lý - cập nhật phần mềm gây phiền hà cho công tác khám chữa bệnh,...

         Theo đó, ông Phạm Văn Nam - Bí thư thị ủy La Gi- trong kết luận tại cuộc họp đã thẳng thắn ghi nhận những vấn đề còn tồn tại và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đó là: chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền lợi và tính thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội La Gi cần phát huy hơn nữa vai trò chủ lực, lắng nghe ý kiến của các địa phương, tăng cường công tác phối hợp, tập huấn chuyên môn - nghiệp vụ cho đại lý, cộng tác viên bảo hiểm; Cấp ủy, chính quyền cần bám sát chỉ tiêu được giao và chỉ đạo của UBND thị xã, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt kết quả cao nhất, rà soát để khai thác, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2019./.

Minh Trúc + Bùi Minh (Đài La Gi)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech