Ủy Ban Nhân Dân huyện

Các phòng chức năng

Ủy Ban Nhân Dân huyện

18/06/2019 16:45:06

Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3768191
Fax: 0252.3769217
Email: phuquy@binhthuan.gov.vn
LÃNH ĐẠO:
Chủ tịch: Bùi Thế Nhân

Phó Chủ tịch mảng Kinh tế: Tạ Minh Nhựt

Phó Chủ tịch mảng Văn xã: Ngô Tấn Lực

........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech