CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Các phòng chức năng

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

14/02/2019 10:33:04

VĂN PHÒNG CẤP ỦY – CHÍNH QUYỀN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3768191
LÃNH ĐẠO:

Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Hải

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thái Thanh

Phó Chánh Văn phòng: Châu Thị Vẹn

Phó Chánh Văn phòng: Đặng Văn Nghĩa

PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769188
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Châu Thị Vân


PHÒNG VĂN XÃ
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769244
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Phó phòng:       Nguyễn Niêu

Phó phòng:       Nguyễn Văn Cường

Phó phòng:        Huỳnh Thị Lợi

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769959
LÃNH ĐẠO:
Giám đốc: Đỗ Văn TrungPHÒNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769620
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Linh

 Phó phòng: Đặng Văn Phú

Phó phòng: Dương Văn Trí

Phó phòng: Đỗ Thị Được

Phó phòng: Trần Thanh Minh

 

 

TRUNG TÂM DS-KHHGĐ 
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3765194
LÃNH ĐẠO:
GĐ: Châu Văn Thu


PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3768728
LÃNH ĐẠO:

Trưởng phòng: Nguyễn Thành Đến

Phó phòng: Nguyễn Văn PhúcBAN QL CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769169
LÃNH ĐẠO:
Giám đốc: Dương Văn Hề

THANH TRA HUYỆN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769675
LÃNH ĐẠO:

Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Sơn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech