CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Các phòng chức năng

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

19/06/2019 07:45:06

VĂN PHÒNG CẤP ỦY – CHÍNH QUYỀN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3768191
LÃNH ĐẠO:

Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Hải

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thái Thanh

Phó Chánh Văn phòng: Châu Thị Vẹn

Phó Chánh Văn phòng: Đặng Văn Nghĩa

PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3769188
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Châu Thị Vân


PHÒNG VĂN XÃ
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3769244
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Phó phòng:       Nguyễn Niêu

Phó phòng:       Nguyễn Văn CườngPHÒNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3769620
LÃNH ĐẠO:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Linh

 Phó phòng: Đặng Văn Phú

Phó phòng: Dương Văn Trí

Phó phòng: Đỗ Thị Được

Phó phòng: Trần Thanh Minh

 


PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3768728
LÃNH ĐẠO:

Trưởng phòng: Nguyễn Thành Đến

Phó phòng: Nguyễn Văn PhúcTHANH TRA HUYỆN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3769675
LÃNH ĐẠO:

Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Sơn


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3769959
LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Đỗ Văn Trung


BAN QL CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252.3769169
LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Dương Văn Hề


TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252 3769286
LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Trần Thanh Đảo

Phó Giám đốc: Nguyễn Lương Bằng

Phó Giám đốc: Đỗ Châu Thọ


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP & GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252 3767777
LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Mai Hoàng Thái

Phó Giám đốc: Trương Hoài Vũ


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252 3767343
LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Lê Đình YênTRUNG TÂM KỸ THUẬT DỊCH VỤ VÀ NÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252 3769288
LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Phạm Đình Tuấn Anh

Phó Giám đốc: Ngô Văn Thảo

Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Kim Phượng


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech