Hội đồng nhân dân huyện

Đơn vị trực thuộc

Hội đồng nhân dân huyện

30/12/2016 15:01:36

Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 062.3769098      062.3769499
Fax: 062.3769217
LÃNH ĐẠO:


Chủ tịch : Đ/c Lê Hồng Lợi

Phó chủ tịch: Đ/c Đỗ Minh Viên

Phó chủ tịch: Đ/c Ngô Thị Thảo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech