Các trường học trên địa bàn huyện Phú Quý

Đơn vị trực thuộc

Các trường học trên địa bàn huyện Phú Quý

30/12/2016 15:02:38

* Trường THPT Ngô Quyền
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3769942      062.3768342    
Lãnh đạo:
Nguyễn Hải Thọ - Hiệu trưởng
Bùi Bi - Hiệu Phó
Tạ Hoàng Anh - Hiệu Phó

Lê Quang Trọng - Hiệu Phó

 

* Trường THCS Ngũ Phụng
Địa chỉ: Thương Châu - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3768505
Lãnh đạo:
Đặng Thị Chi - Hiệu trưởng
Nguyễn Xuân Quy - Hiệu Phó
Nguyễn Công Thành - Hiệu Phó

 

* Trường THCS Tam Thanh
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3769303
Lãnh đạo:
Trần Thị Nở - Hiệu trưởng
Trần Thị Thu - Hiệu Phó
Mai Thị Thúc Lam - Hiệu Phó

 

* Trường THCS Long Hải

Địa chỉ: Tân Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3764458      062.3764555
Lãnh đạo:
Nguyễn Văn Hải - Hiệu trưởng
Nguyễn Hoàng Thanh - Hiệu Phó
Nguyễn Thị Kim Hồng - Hiệu Phó

* Trường TH Phú An
Địa chỉ: Phú An - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3769085     
Lãnh đạo:
Lê Thị Tùng - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thu - Hiệu Phó
Nguyễn Thái Hưng - Hiệu Phó

 

* Trường TH Quý Thạnh
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3769302     
Lãnh đạo:
Nguyễn Thị Thảo - Hiệu trưởng
Đỗ Sự - Hiệu Phó

 

* Trường TH Mỹ Khê
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3768037     
Lãnh đạo:
Huỳnh Thị Lan - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Quốc Hương - Hiệu Phó

 

* Trường TH Triều Dương
Địa chỉ: Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3769290     
Lãnh đạo:
Văn Thanh Hà - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Mỹ Lan - Hiệu Phó
Châu Thị Gái - Hiệu Phó

 

* Trường TH Đông Hải
Địa chỉ: Đông Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3764518     
Lãnh đạo:
Phạm Thị Thanh Loan - Hiệu trưởng
Lê Thị Bé - Hiệu Phó

 

* Trường TH Quý Hải
Địa chỉ: Quý Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3764431     
Lãnh đạo:
Ngô Thị Thanh Phương - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Hiệu Phó
Ngô Thị Xuân Huệ - Hiệu Phó

 

* Trường MG Ngũ Phụng
Địa chỉ: Thương Châu - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3768507     
Lãnh đạo:
Trần Thị Mỹ - Hiệu trưởng
Đặng Thị Ánh - Hiệu Phó

Nguyễn Thị Quyên - Hiệu Phó

 

* Trường MG Tam Thanh
Địa chỉ: Hội An - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3768122     
Lãnh đạo:
Ngô Thị Ngọc - Hiệu trưởng
Phạm Thị Ngọc Nga - Hiệu Phó

Nguyễn Thị Kiều Duyên - Hiệu Phó

 

* Trường MG Long Hải
Địa chỉ: Tân Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3764089     
Lãnh đạo:
Đồng Thị Mân - Hiệu Trưởng

Trần Thị Ngọc Tân - Hiệu Phó

Ngô Thị Phúc - Hiệu phó

 

* Trường Mầm non Hải Âu
Địa chỉ: Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại:       
Lãnh đạo:
Nguyễn Thị Bửng - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Vân - Hiệu Phó

 

* Trường Mầm non Hoa Biển
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 062.3765609     
Lãnh đạo:
Đỗ Thị Thanh Nga - Hiệu Phó
Ngô Thị Hữu - Hiệu Phó

 

* Trường Mầm non Ban Mai
Địa chỉ: Hội An - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại:    
Lãnh đạo:
Đỗ Thị Kiều - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Ngưu - Hiệu Phó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech