Các trường học trên địa bàn huyện Phú Quý

Đơn vị trực thuộc

Các trường học trên địa bàn huyện Phú Quý

18/06/2019 16:59:35

* Trường THPT Ngô Quyền
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3769942      0252.3768342    
Lãnh đạo:
Nguyễn Hải Thọ - Hiệu trưởng
Bùi Bi - Hiệu Phó
Tạ Hoàng Anh - Hiệu Phó

Lê Quang Trọng - Hiệu Phó

 

* Trường THCS Ngũ Phụng
Địa chỉ: Thương Châu - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3768505
Lãnh đạo:
Nguyễn Văn Hải - Hiệu trưởng
Nguyễn Xuân Quy - Hiệu Phó
Nguyễn Công Thành - Hiệu Phó

 

* Trường THCS Tam Thanh
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3769303
Lãnh đạo:
Đặng Thị Chi - Hiệu trưởng
Trần Thị Thu - Hiệu Phó
Mai Thị Thúc Lam - Hiệu Phó

 

* Trường THCS Long Hải

Địa chỉ: Tân Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3764458      0252.3764555
Lãnh đạo:
Trần Thị Nở - Hiệu trưởng
Nguyễn Hoàng Thanh - Hiệu Phó
Nguyễn Thị Kim Hồng - Hiệu Phó

 

* Trường TH Ngũ Phụng
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3769302     
Lãnh đạo:
Nguyễn Thị Thảo - Hiệu trưởng
Lê Thị Tùng - Hiệu Phó

Nguyễn Thị Quốc Hương - Hiệu Phó

 

* Trường TH Tam Thanh
Địa chỉ: Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3768037     
Lãnh đạo:
Huỳnh Thị Lan - Hiệu trưởng
Văn Thanh Hà - Hiệu Phó

Nguyễn Thị Thu - Hiệu Phó

 

 

* Trường TH Long Hải
Địa chỉ: Đông Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3764518     
Lãnh đạo:
Trần Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng
Lê Thị Bé - Hiệu Phó

Ngô Thị Thanh Phương - Hiệu Phó

 

 

* Trường MN Ngũ Phụng
Địa chỉ: Thương Châu - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3768507     
Lãnh đạo:
Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Ngưu - Hiệu Phó

Võ Thị Bích Sên - Hiệu Phó

 

* Trường MN Tam Thanh
Địa chỉ: Hội An - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3768122     
Lãnh đạo:
Phạm Thị Ngọc Nga - Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Niềm- Hiệu Phó

Nguyễn Thị Kiều Duyên - Hiệu Phó

 

* Trường MN Long Hải
Địa chỉ: Tân Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3764089     
Lãnh đạo:

Nguyễn Thị Vân - Hiệu phó (Phụ trách)

Trần Thị Thanh Tân - Hiệu Phó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech