Huyện Ủy

Đơn vị trực thuộc

Huyện Ủy

18/06/2019 15:06:39

Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
Điện thoại: 062.3769357                                                            
LÃNH ĐẠO:
Bí thư: Bùi Thế Nhân
Phó Bí thư: Lê Hồng Lợi

VĂN PHÒNG CẤP ỦY - CHÍNH QUYỀN
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận                 
Điện thoại: 062.3769357
LÃNH ĐẠO
Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Hải

Phó Văn phòng: Đỗ Thái Thanh

Phó Văn phòng: Châu Thị Vẹn

Phó Văn phòng: Đặng Văn Nghĩa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech