Huyện Ủy

Đơn vị trực thuộc

Huyện Ủy

29/01/2015 15:25:14

Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận
Điện thoại: 062.3769357                                                            
LÃNH ĐẠO:
Bí thư: Trần Tới
Phó Bí thư: Lê Hồng Lợi

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
Địa chỉ: Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận                 
Điện thoại: 062.3769357
LÃNH ĐẠO
Chánh Văn phòng: Bùi Hòa
Phó Văn phòng: Châu Thị Vẹn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech