Một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với huyện đảo Phú Quý.

Đơn vị trực thuộc

Một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với huyện đảo Phú Quý.

19/09/2017 14:25:13

Ngày 14/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg “Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý”. Theo đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2007/TT-BCT, ngày 02/8/2007 về Hướng dẫn một số cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Tổ Biên tập xin trích một số quy định cụ thể về chính sách ưu đãi về tài chính đối với đảo Phú Quý tại Thông tư này như sau :

 1. Chính sách thuế đối với đảo Phú Quý

1.1. Thuê thu nhập doanh nghiệp:a. Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong đảo Phú Quý được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp.
    b. Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vào đảo Phú Quý thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao; Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vào đảo Phú Quý có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đảo Phú Quý và tác động lớn đến khu vực ảnh hưởng của đảo Phú Quý thì được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vào đảo Phú Quý mà có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đảo Phú Quý và tác động lớn đến khu vực ảnh hưởng của đảo Phú Quý bao gồm:
- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và cung cấp điện, năng lượng tái tạo;
- Các dự án vận tải từ đất liền ra đảo Phú Quý và ngược lại;
- Các dự án về tạo nguồn và cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên đảo Phú Quý;
- Các dự án về bảo vệ môi trường.
    c. Cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền  sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.
    d. Thu nhập chịu thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phải nộp thuế thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.
    đ. Để thực hiện các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư tại đảo Phú Quý phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước), Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai nộp thuế. Việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ đã đăng ký và nộp thuế theo kê khai .
    e. Trong quá trình hoạt động, sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển khoản lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
    f. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng, kê khai, nộp thuế về thời gian thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại khoản này.
    1.2. Thuế xuât khẩu, thuế nhập khẩu:
Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu gồm máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu mà trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất và các tài sản cố định khác phục vụ sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên địa bàn đảo Phú Quý để đầu tư mới, mở rộng quy mô dự án đầu tư và thay thế đổi mới công nghệ . Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, nhiên liệu vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình của dự án BOT cũng được miễn thuế nhập khẩu.
Thủ tục, hồ sơ miễn thuế, kê khai và quyết toán thuế nhập khẩu đối với trường hợp này được thực hiện theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
    1.3. Thuê tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng:
Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu thụ tại đảo Phú Quý hoặc được trao đổi, lưu thông giữa đảo Phú Quý với các khu vực khác và nước ngoài thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, các loại thuế khác, phí và lệ phí.
    1.4. Tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê mặt biển và sử dụng đất:
    a. Về tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê mặt biển:
Các dự án đầu tư trên địa bàn đảo Phú Quý được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê mặt biển theo quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005  của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các quy định khác của pháp luật về đất đai.
    b. Về tiền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:
Các dự án đầu tư trên địa bàn đảo Phú Quý trong trường hợp được giao đất phải trả tiền sử dụng đất theo quy định thì được miễn tiền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển.
    1. 5. Giá,phí, lệ phí và các loại thuê khác:
- Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hóa và dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đảo Phú Quý.
- Giá thuê đất, giá cho thuê đất đối với đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong đảo Phú Quý do các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng xác định sau khi đã thỏa thuận với ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
- Giá, phí và lệ phí, các loại thuế khác áp dụng tại đảo Phú Quý thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
         2. Chế độ tín dụng ưu đãi:
Các chương trình, dự án trên đảo Phú Quý thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành được ưu tiên bố trí vốn vay để thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech