UBND các xã trên địa bàn huyện Phú Quý

Đơn vị trực thuộc

UBND các xã trên địa bàn huyện Phú Quý

18/06/2019 17:10:43

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM THANH

 

Địa chỉ: Thôn Hội An - Tam Thanh - Phú Quý - Bình Thuận
ĐT: 0252. 3765003

Email: ubndxtt@phuquy.binhthuan.gov.vn

LÃNH ĐẠO:

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Trị

Phó Chủ tịch mảng Kinh tế: Nguyễn thúc Đương

Phó Chủ tịch mảng Văn xã: Nguyễn Thị Suốt

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ PHỤNG

 

Địa chỉ: Thôn Thương Châu - Ngũ Phụng - Phú Quý - Bình Thuận

ĐT: 0252. 3767011

Email: ubndxnp@phuquy.binhthuan.gov.vn

LÃNH ĐẠO:

 

Chủ tịch: Đỗ Hữu Trường

Phó Chủ tịch mảng Kinh tế: Lê Hoàng Phú

Phó Chủ tịch mảng Văn xã: Trần Trọng Kim

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HẢI

 

Địa chỉ: Thôn Qúy Hải - Long Hải - Phú Quý - Bình Thuận

ĐT: 0252. 3764457

Email: ubndxlh@phuquy.binhthuan.gov.vn

LÃNH ĐẠO:

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Ba

Phó Chủ tịch mảng Kinh tế: Tạ Văn Nam

Phó Chủ tịch mảng Văn xã: Trần Công Minh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech