Tổng kết phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” năm 2018

Chính trị xã hội

Tổng kết phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” năm 2018

23/01/2019 14:32:27

Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Phú Quý, vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2019.

Năm 2018, Ban đại diện Hội NCT từ huyện đến xã huyện đều thực hiện tốt chương trình công tác và 3 nội dung cơ bản của các cấp hội đề ra như: kiện toàn, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên được 79 hội viên nâng tổng hội viên là 2.488 hội viên đạt trên 95% so với chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi, trong năm hội đã  chúc thọ, mừng thọ cho 13 cụ tròn 90 tuổi và 04 cụ tròn 100 tuổi, tổ chức thăm viếng, phúng điếu các hội viên cao tuổi qua đời và thăm hỏi ốm đau 179 người với tổng số tiền là hơn 30 triệu đồng; kết quả bình xét cuối năm đạt “tuổi cao - gương sáng” đạt 94,6%.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân, hội viên và NCT; nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tiếp tục vận động cán bộ, hội viên thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị cũng đã tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cho 11 cá nhân và khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong phong trào “tuổi cao - gương sáng” năm 2018.

                                                              Trúc Sinh – Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech