Hội nghị tổng kết Chương trình mục Tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

Chính trị xã hội

Hội nghị tổng kết Chương trình mục Tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

13/03/2018 14:32:39

UBND huyện Phú Quý, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy Phú Quý, ông Tạ Minh Nhựt - Chủ tịch UBND huyện.

Qua một năm tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng đường giao thông trên huyện đã được đầu tư nâng cấp góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc; hệ thống chợ nông thôn được đầu tư xây mới 3/3 đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân trên huyện, hạn chế việc họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng lề đường; các mô hình thể thao, giải trí được đầu tư vào trungtâm văn hóa 3 xã, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, nâng cao phong trào thể dục, thể thao; hệ thống trường học được xây dựng khang trang đảm bảo cho việc dạy và học của các cấp trên huyện.

Nhân dân từng bước nhận thức đúng đắn về chủ trương xây dựng nông thôn mới; từ đó phát huy được nguồn lực đầu tư trong nhân dân, có sự tham gia góp ýgiám sát của cộng đồng dân cư tại địa phương. Kế quả, qua 3 năm thực hiện đến nay toàn huyện đã triển khai lắp đặt “ánh sáng nông thôn” được 406 bóng/11,46km đường giao thông trong thôn xóm, với tổng kinh phí là trên 100 triệu đồng; Ban quản lý công trình công cộng cũng đã lắp đặt và duy trì hệ thống điện chiếu sáng công lộ trên tất cả các tuyến đường theo phân cấp, được 408 bóng/18 tuyến đường/22,44km.Nhờ thực hiện tốt chương trình “ánh sáng nông thôn”. Từ đó, an ninh trật tự ở khu dân cư được giữ vững, góp phần cải thiện môi trường sống, bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy Phú Quý, yêu cầu:trong thời gian tới BCĐ xây dựng nông thôn mới các cấp trên huyện phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên huyện hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng “ánh sáng nông thôn”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương về việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác khen thưởng kịp thời những cá nhận, tập thể nhất là các gia đình tham gia tốt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư.

Kết luận Hội nghị, ông Tạ Minh Nhựt – Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhấn mạnh: Các cấp, ngành trên huyện cần phải tập trung xây dựng các tiêu chí chưa đạt chuẩn và phấn đấu giữ chuẩn các tiêu chí đã đạt;Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm vệ sinh môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cụ thể đối xã phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí, huyện phấn đấu đạt 9/9 tiêu chí. Đảm bảo tiếp tục duy trì đạt chuẩn và trên chuẩn về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 –2020, đúng tiến độ.

Trúc Sinh – Anh Tuấn


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech