Tết này, không cần... “kẹo, mứt” (!?)

Chính trị xã hội

Tết này, không cần... “kẹo, mứt” (!?)

06/01/2017 08:46:56

Trong những ngày vừa qua, dư luận nhân dân rất đồng thuận cao và kỳ vọng, tin tưởng trong việc toàn Đảng và nhân dân ta tập trung quán triệt, triển khai và nhất là trông đợi kết quả việc nghiêm túc thực hiện những nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cùng với quy định và chỉ thị của Trung ương đã ban hành liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức Tết năm 2017. Cụ thể là, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay; theo đó, Bộ Chính trị đã đưa ra 6 quy định, trong đó nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội...

Đồng thời, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón Tết năm 2017 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 đã chỉ đạo, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội… Theo đó, ngày 23/12/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản số 4833/UBND-KGVX về việc “Thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017” với những nội dung cụ thể, thiết thực./.

Kỳ Danh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech