Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng đảo Phú Quý (27/4/1975 - 27/4/2019)

Chính trị xã hội

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng đảo Phú Quý (27/4/1975 - 27/4/2019)

19/04/2019 10:19:06

Huyện đảo Phú Quý - Những dấu mốc lịch sử

Ngày 27/4/1975 gắn liền với ngày 30/4/1975, đảo Phú Quý, phần đất cuối cùng của tỉnh Bình Thuận (thuộc Quân khu 6) được giải phóng , tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để trực tiếp, kịp thời lãnh đạo chính quyền nhân dân trên đảo, ngày 19/5/1975, Tỉnh ủy Bình Thuận ra Quyết định số 28/QĐ-TU về việc thành lập Ban cán sự Đảng và Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tại đảo Phú Quý, do đồng chí Phạm Trọng Do - nguyên Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban quân quản huyện Tuy Phong làm Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời đảo Phú Quý.

Tháng 2/1976, theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tỉnh Thuận Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh cũ là Bình Thuận, Bình Tuy và Ninh Thuận. Đồng thời, một số huyện cũng được sáp nhập thành huyện mới. Đảo Phú Quý lúc này được xác định là đơn vị hành chính cấp xã, có 3 thôn (Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải) trực thuộc huyện Bắc Bình; do đồng chí Trần Dần làm Chủ tịch; đồng chí Huỳnh Nhuận làm Phó Chủ tịch; các đồng chí Võ văn Chương, Nguyễn Trường Phước và nguyễn Tự (là Ủy viên ủy ban xã) được cử về làm thôn trưởng các thôn Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Thời điểm này, Đảng bộ xã đảo Phú Quý có 3 chi bộ/3 thôn/16 đảng viên (chủ yếu là các đồng chí được tăng cường từ đất liền ra, một số quê ở Phú Quý tập kết ra Bắc và tham gia kháng chiến trở về). Tháng 6/1976, Huyện ủy Bắc Bình đã điều động đồng chí Hoàng Trí Thức làm Bí thư (thay đồng chí Phạm Trọng Do chuyển công tác về đất liền); đồng chí Đoàn Nhật Vinh làm Phó Bí thư; Nguyễn Minh Quyết và Trần Dần làm Ủy viên.

Đầu năm 1977, Phú Quý được xác định là đơn vị hành chính đảo trực thuộc tỉnh Thuận Hải. Ngày 28/5/1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải ra Quyết định số 282/QĐ-TU chỉ định Ban cán sự đảo Phú Quý, gồm 3 đồng chí, do đồng chí Hoàng Trí Thức làm Bí thư; các đồng chí Bùi Văn Cuông, Phan Châu Thuận làm Ủy viên.

Ngày 15/12/1977, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Quyết định số 329/CP về việc thành lập huyện đảo Phú Quý, trực thuộc tỉnh Thuận Hải. Ngày 01/6/1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải ra Quyết định số 60/QĐTV thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện đảo Phú Quý (gồm 09 Ủy viên), do đồng chí Nguyễn Đức Châu làm Bí thư; đồng chí Hoàng Trí Thức - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch; đồng chí Bùi Văn Cuông - Ủy viên Thường vụ. Tính đến tháng 12/1978, toàn huyện có 12 chi bộ/59 đảng viên (chủ yếu là cán bộ tăng cường (98,3%); trong đó đảng viên nữ chiếm 3,4%.

Được sự chỉ đạo, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quý lần thứ nhất được tiến hành từ ngày 27/7 đến ngày 01/8/1979; có 55 đảng viên tham dự; Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 11 đồng chí; cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ nhất vào ngày 02/8/1979 đã bầu Ban Thường vụ có 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đức Châu làm Bí thư; đồng chí Bùi Quốc Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Ngân hàng huyện... Như vậy, từ ngày thành lập Đảng bộ huyện (1978) đến nay, Phú Quý đã tiến hành 10 kỳ Đại hội.

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2018.

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình chung và ở địa phương còn những khó khăn nhất định; với quyết tâm chính trị, nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, dân vận tiếp tục chuyển biến tiến bộ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; thể hiện trên một số lĩnh vực sau:

Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có bước phát triển mới. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, phát triển. Sản lượng khai thác hải sản đạt trên 30.000 tấn (vượt 1,14% kế hoạch, tăng 8,2% so năm 2017); cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư nâng cấp; thương mại - dịch vụ phát triển mạnh; giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết được cải thiện; du lịch tạo tín hiệu tốt (có gần 20 nghìn lượt khách nội địa và quốc tế đến Phú Quý, tăng hơn 3 nghìn lượt so năm 2017). Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục nâng lên; thực hiện Đề án hợp nhất các trường tiểu học và hợp nhất các trường mầm non, mẫu giáo trên cùng một địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đạt kết quả bước đầu. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm; quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Quân sự - quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được chú trọng; chủ động xây dựng các phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bảo đảm sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống trên lĩnh vực an ninh mạng; phát huy tinh thần đoàn kết, cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và kiểm tra, giám sát được chú trọng tăng cường. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đạt kết quả; các cơ quan được hợp từng bước ổn định hoạt động (từ 01/01/2019); tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đảng viên mới được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo; không xảy ra vi phạm về tham nhũng, lãng phí. Công tác dân vận có nhiều cố gắng; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng thực hiện các phong trào hành động cách mạng của địa phương và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội...

Tuy nhiên, tại địa phương còn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm: Kinh tế biển vẫn còn khó khăn; thu hút các dự án lớn đầu tư tại địa phương chưa có kết quả; giao thông đường bộ ở một số tuyến đường xuống cấp; tình trạng quá tải tại bến cảng Phú Quý đang là vấn đề bức thiết; luồng lạch ra vào cảng Phan Thiết còn rất nhiều khó khăn; công tác quản lý, điều hành tại cảng Thương Chánh - Phan Thiết chưa chuyên nghiệp. Thực hiện Đề án hợp nhất các trường tiểu học và hợp nhất các trường mầm non, mẫu giáo trên cùng một địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) phát sinh khó khăn mới. Quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý hành lang an toàn đường bộ,... có mặt còn hạn chế. Trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tiềm ẩn nguy cơ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả còn khó khăn, phát sinh một số bất cập.

Nhằm tạo điều kiện để Phú Quý triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 và thời gian tiếp theo; lãnh đạo địa phương đề xuất, kiến nghị cấp trên quan tâm một số vấn đề trọng tâm: Đẩy nhanh thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án quy hoạch Khu du lịch huyện Phú Quý đến năm 2030; tạo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, festival cấp tỉnh tại Phú Quý; mời gọi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư các dự án trung tâm thương mại - dịch vụ, siêu thị, hệ thống truyền thông - thông tin, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Phú Quý. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ về cơ chế, chính sách giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án thí điểm hợp nhất các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp nhất các trường học trên cùng một địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...  

                                                                                           KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech