UBMTTQ huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Chính trị xã hội

UBMTTQ huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

05/07/2019 11:05:03

UBMTTQ huyện Phú Quý, vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Về dự Hội nghị có bà Ngô Thị Thảo, phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Ngô Tấn Lực, phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.

Trong 6 tháng đầu năm, UB MTTQ VN từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn dân cư để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết quả duy trì và phát huy 10 tuyến đường văn minh, 63 tuyến đường “ánh sáng an ninh nông thôn”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động các quỹ vì người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; xây dựng được 4 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tham gia hòa giải thành công 16 vụ mâu thuẫn có đơn khiếu nại trong cộng đồng dân cư và cảm hóa được 65 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và vận động ký cam kết không tái vi phạm.

Kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Trọng - Chủ tịch UBMTTQ huyện, yêu cầu: trong những tháng còn lại của năm 2019, Mặt trận các cấp trên huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cùng với các tổ chức thành viên của Mặt trận chủ động thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp tại địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua phản ánh ý kiến của nhân dân và cử tri.

                                                                     Trúc Sinh – Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech