Hội nghi quán triệt các quy định, kết luận của Bộ chính trị (khóa XII)

Chính trị xã hội

Hội nghi quán triệt các quy định, kết luận của Bộ chính trị (khóa XII)

09/02/2018 14:43:08

Huyện ủy Phú Quý, vừa tổ chức Hội nghị quán triệt quy định số 102 ngày 15/11/2017, quy định số 109 ngày 3/1/2018; kết luận số 18 ngày 22/9/2017 của Bộ chính trị (khóa XII) đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ huyện đến xã; Đảng viên là cán bộ, công chức các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyệnủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; cấp ủy các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Trang - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, phổ biến, quán triệt quy định số 102, ban hành ngày5/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; theo đó, Quy định này có 5 chương và 37 điều. Đây là văn bản rất quan trọng và cần thiết, làm căn cứ để tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm; đồng thời, cũng là căn cứ để mỗi cán bộ đảng viên tự soi chiếu, chủ động và tự giác chấp hành, góp phần phòng ngừa sai phạm.

Nghe đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, thông qua quy định 10 ban hành ngày 3/1/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) vềcông tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lốisống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. Quy định có 3 chương, 15 điều; Theo đó, Quy định này áp dụng đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Bí thư thông qua Kết luận số 18 ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaXII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và Kếhoạch số 127ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông qua Chỉ thịsố 30 ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ vàgiải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá,ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kịp thời phát hiện gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, đồng thời giáo dục, ngăn ngừa và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định; Tập trung chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ.Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ thôn, những chi bộ còn yếu kém, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời, tuyên truyền hạn chế kịp thời tình trạng ngư dân địa phương đánh bắt, khai thác hải sản xâm phạm lãnh hải nước ngoài.

Trường Châu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech