Phú Quý tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Chính trị xã hội

Phú Quý tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

30/08/2019 08:51:31

Qua 5 năm triển khai, Chỉ thị số 40 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phú Quý đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn huyện Phú Quý về đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng như hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội luôn được quan tâm chú trọng. Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại các điểm giao dịch tại xã. Mỗi xã bố trí 1 điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm…phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị 40, ban đại diện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, giám sát, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ. Qua giám sát, nhìn chung các tổ chức hội đoàn thể thực hiện đúng hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai công tác cho vay, thu nợ, thu lãi và xử lý nợ; nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Tính đến tháng 8/2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Phú Quý đạt 1,1 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đạt hơn 224 tỷ đồng, từ nguồn vốn tín dụng đã giúp gần 7.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 467 lao động; góp phần xây dựng gần 3.000 công trình nước sạch; giúp gần 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tạo điều kiện cho con em tiếp tục theo học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tiếp tục với những kết quả đạt được từ Chỉ thị 40, thời gian tới, huyện Phú Quý tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng CSXH; nâng cao chất lượng kênh tín dụng chính sách từ đó tạo đòn bẩy kinh tế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên làm kinh tế bền vững, tạo nguồn thu cải thiện đời sống gia đình. Đồng thời định hướng, giúp đỡ các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế địa phương.

                                                                                          Trúc Sinh – Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech