Phú Quý: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Phú Quý

Chính trị xã hội

Phú Quý: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Phú Quý

05/07/2019 11:04:37

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý vừa ban hành kế hoạch triển khai tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chửa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); qua đó nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức tư tưởng và hành động, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân PCCC; chủ động công tác phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ đầu khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch của UBND huyện, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ PCCC, PCCC cơ sở và PCCC chuyên ngành; đầu tư, trang bị trang phục, phương tiện chữa cháy đúng theo quy định, đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trong công tác tuyền truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng, xét công nhận những đơn vị, cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC với hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, phù hợp đối tượng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh các xã…), tuyên truyền trực quan (băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tờ rơi, thông tin lưu động, các hội thi, hội diễn, sân khấu hóa…) liên quan về PCCC; tuyên truyền chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể như tiểu thương tại chợ, hộ kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, người dân, học sinh; tổ chức tuyên truyền miệng kết hợp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm như vào dịp Tết Nguyên đán, thời tiết mùa hanh khô, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ngày toàn dân PCCC 04/10, các dịp lễ, hội hàng năm,…

 Tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung: Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1635/QĐ-TTg, ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC&CNCH; Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 về tăng cường công tác PCCC khu dân cư; Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 09/10/2018 về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư… Đồng thời, khuyến cáo các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn PCCC, điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới, công trình nhà cao tầng, nhà khung thép, mái tôn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các trụ sở, văn phòng làm việc, nhà cao tầng, chợ, khu dân cư, nơi tập trung đông người, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy. Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ xảy ra, kỹ năng sơ cứu người bị nạn, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy; hướng dẫn về trang bị, sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở, hộ gia đình. Xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các hoạt động PCCC&CNCH; thực trạng công tác PCCC, những nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dễ đẫn đến cháy, nổ;  gương người tốt, việc tốt,  đơn vị, cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC; đồng thời công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

                                                                                                       KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech