Có phải đây cũng là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị ?!

Chính trị xã hội

Có phải đây cũng là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị ?!

19/04/2019 10:18:41

Thực tế tại nhiều tổ chức cơ sở Đảng địa phương, một số cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu một thời gian, thường nại ra lý do sức khỏe, hoặc bận việc sản xuất kinh doanh, làm ăn xa nơi cư trú, hay vì lý do khác để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng.

Những năm qua, một số cán bộ, đảng viên sau khi nhận quyết định nghỉ hưu được một thời gian đã vin vào lý do sức khỏe yếu, hoặc lý do nọ kia để xin thôi sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ địa phương nơi mình cư trú. Vấn đề này ít khi được các Đảng bộ cơ sở địa phương các xã đề cập tới. Thật khó để xác định lý do sức khỏe mà những cán bộ, đảng viên này đưa ra là thật hay chỉ là một nguyên cớ thiếu tính thuyết phục đối với các cán bộ, đảng viên cùng sinh hoạt trong một chi bộ, đảng bộ... 

Cho dù trong Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành của Đảng không có điều khoản nào bắt buộc cán bộ, đảng viên, vì lý do sức khỏe, bệnh tật thường xuyên vẫn phải tham gia sinh hoạt Đảng; tuy nhiên, vấn đề cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu, lấy lý do vì sức khỏe yếu, ốm đau, bệnh tật hoặc một số lý do khác để xin nghỉ sinh hoạt Đảng ở nhiều tổ cức cơ sở Đảng là một vấn đề lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống chính trị - xã hội đã diễn ra thời gian qua. Nhiều năm qua, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm loại bỏ những cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị ra khỏi bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, lấy lại niềm tin của đại bộ phận quần chúng nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc tiến hành rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng, có giải pháp hữu hiệu về vấn đề một số ít cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở lấy lý do sức khỏe không bảo đảm, hoặc ký do khác để xin nghỉ sinh hoạt Đảng trong suốt phần đời còn lại thực sự là một vấn đề bức thiết.

Vấn đề đặt ra: Liệu thực trạng cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lý do sức khỏe, hay lý do khác để xin nghỉ sinh hoạt Đảng, hay ra khỏi Đảng có phải là những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng chính trị trong từng cán bộ, đảng viên hay không? trong số nhiều cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, đảng bộ thời gian qua, tỷ lệ cán bộ, đảng viên vì ốm đau, bệnh tật thường xuyên, sức khỏe không cho phép để tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ là bao nhiêu, hay lý do sức khỏe chỉ là một trong số lý do để họ xin nghỉ sinh hoạt Đảng? Điều đáng quan tâm là trong số đó, có cả những cán bộ, đảng viên, từng giữ cương vị này, cương vị khác trong hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trước khi họ nghỉ hưu và điều kiện kinh tế gia đình thuộc vào diện hộ khá, hộ giàu, con cái thành đạt trong cuộc sống... 

Vậy, vì sao, thay vì gương mẫu tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ cơ sở nơi họ cư trú, tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, họ lại xin nghỉ sinh hoạt Đảng? Động cơ, mục đích của số ít cán bộ, đảng viên này khi lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng là gì? Và, liệu họ có nghĩ tới những ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đối với các chi bộ, đảng bộ và cộng đồng cư dân nơi họ sinh sống khi họ không còn đứng trong hàng ngũ của Đảng? Đây có phải là một trong những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng chính trị? Giải pháp nào để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đó?...

Cần xem xét một cách nghiêm túc, thẳng thắn vấn đề cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu xin nghỉ sinh hoạt Đảng vì những lý do khác nhau, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, hữu hiệu, sát hợp với từng chi bộ, đảng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thực trạng trên./.

                                                                                                  KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech