Phú Quý: Triển khai tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019

Chính trị xã hội

Phú Quý: Triển khai tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019

05/07/2019 14:21:29

Hướng đến kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 -19/8/2019); Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai tổ chức tốt “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BVANTQ) năm 2019. Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân BVANTQ; xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 122/KH-BCĐ, ngày 04/3/2019 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân BVANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2019; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên BCĐ các cấp; triển khai thực hiện có kết quả các chương trình phối hợp giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Tháng an toàn giao thông”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ...

Đa dạng hóa các hình thức, nội dung, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, như: lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp dân; hệ thống truyền thanh; băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, pa nô, áp phích cổ động trực quan tại những nơi công cộng, khu dân cư; tổ chức các diễn đàn, hội thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về truyền thống lực lượng Công an Nhân dân; Luật giao thông, Luật phòng, chống ma túy; chương trinh văn nghệ quần chúng, hoạt cảng, sân khấu hóa... Phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Thực hiện tốt các nội dung: Gặp mặt ôn lại truyền thống, thăm hỏi động viên, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công cách mạng; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ; gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ và lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, động viên, cổ vũ toàn dân tham gia BVANTQ; tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân"...

Thời gian tổ chức các hoạt động “Ngày Hội toàn dân BVANTQ” năm 2019 tập trung trong dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng thángTám, Ngày truyền thống Công an Nhân dân 19/8 và Quốc khánh 2/9 (cao điểm từ ngày 01/8 đến ngày 25/8/2019); tập trung chủ yếu ở các địa bàn thôn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Tùy theo điều kiện cụ thể để tổ chức Ngày hội cho phù hợp, thực hiện theo 02 phần chính: Phần lễ và Phần Hội.

                                                                                                  KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech