Tổng kết công tác hội khuyến học năm 2018

Chính trị xã hội

Tổng kết công tác hội khuyến học năm 2018

11/01/2019 16:01:15

Hội khuyến học huyện Phú Quý, vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2019 gắn với sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 493 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016- 2018. Về dự có bà Nguyễn Thị Trọng, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT VN huyện; ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.

Trong năm 2018, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Phú Quý tiếp tục được phát triển tốt, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn huyện có 54 cơ sở hội; trong năm đã phát triển  mới được 473/600 hội viên, đạt 78,8% nâng tổng số hội viên hiện có lên 4.395 người.  Từ nguồn quỹ, Hội đã cấp 732 suất học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo, chi khen thưởng học sinh và hỗ trợ giáo viên tổng trị giá 572 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác khuyến học trong nhà trường, xây dựng cộng đồng học tập, trung tâm học tập cộng đồng; công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp, các ngành chú trọng; ý thức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời của tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các mô hình học tập được triển khai có tác dụng tích cực đến nhận thức của bà con nhân dân.

Kết luận tại hội nghị, ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội khuyến học huyện Phú Quý trong năm 2018. Đồng thời, nhấn mạnh: trong năm 2019 Hội cần chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc kết nạp hội viên mới; tăng cường tuyên truyền các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng..

Hội nghị đã trao khen thưởng 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiếu học giai đoạn 2016 – 2018; khen thưởng 9 tập thể 4 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong phong trào hiếu học năm 2018.

                                                                Trúc Sinh – Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech