Bàn giao công viên thôn Quý Thạnh

Chính trị xã hội

Bàn giao công viên thôn Quý Thạnh

15/11/2018 10:08:54

UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý, vừa tổ chức bàn giao công viên thôn Quý Thạnh cho UBND xã Ngũ Phụng quản lý và đưa vào hoạt động.

Công viên thôn Quý Thạnh có diện tích 430m2; được xây dựng với tổng kinh phí hơn 67 triệu đồng, nguồn kinh phí được thực hiện theo hình thức xã hội hóa chủ yếu vận động từ cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn. Sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, đến nay công viên thôn Quý Thạnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công viên thôn Quý Thạnh đưa vào sử dụng, sẽ là khu tập trung vui chơi, giải trí cho người dân địa phương; tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; từng bước cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển huyện nhà nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung; nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2018 đã đề ra.

                                                                                       Trúc Sinh – Anh Tuấn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech