Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chính trị xã hội

Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

23/01/2019 14:31:50

UBND huyện Phú Quý vừa ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; nội dung như sau:

- Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm văn hóa, thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ, du lịch và những nơi công cộng... trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, từ ngày 03 tháng 02 đến hết ngày 07 tháng 02 năm 2019 (ngày 29 đến mùng 3 Tết). Nội dung khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc từ ngày 03 tháng 02 đến hết Tết (theo truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc).

- Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện, Đài Phát thanh các xã thông tin nội dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện.

- UBND các xã có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc tổ chức thực hiện tại địa phương mình./.

                                                                                                    KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech