Phú Quý: Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

Chính trị xã hội

Phú Quý: Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

13/08/2019 14:45:00

UBND huyện vừa triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019; qua đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” cần triển khai thiết thực, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; UBND các xã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 theo kế hoạch; đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. Theo đó, Công an huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã tham mưu UBND huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2019; phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phát động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tập trung vào đối tượng là phụ nữ, gia đình nghèo, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhân viên phục vụ loại hình dịch vụ nhạy cảm… Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; kịp thời phát hiện, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; điều tra khám phá vụ án tội phạm mua bán người (nếu có); tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm tội phạm mua bán người (nếu có).

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

Phòng Văn xã chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tin, tuyên truyền địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống phát thanh ở xã hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tạo sự lan tỏa trong xã hội và nâng cao nhận thức cho người dân, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, internet đăng tải bài viết về phòng, chống mua bán người của các cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả truyền thông. Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; khảo sát, áp dụng triển khai các mô hình phòng ngừa mua bán người phù hợp, hiệu quả; có biện pháp phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về.

Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đợt tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người; phân công nhiệm vụ cụ thể và xác định trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách.

                                                                                                    KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech