Phú Quý: Tăng cường phát triển đối tượng tham gia và khắc phục tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN

Đời sống

Phú Quý: Tăng cường phát triển đối tượng tham gia và khắc phục tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN

13/08/2019 14:45:12

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia và khắc phục tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; đối với huyện Phú Quý có số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN chỉ đạt xấp xỉ 75% và tham gia BHXH tự nguyện chỉ đạt hơn 17% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao; đáng chú ý, đến ngày 30/6/2019, tổng số tiền nợ bảo hiểm các loại gần 340 triệu đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, BHTN và khắc phục nợ tiền bảo hiểm; Thường trực Huyện ủy vừa có văn bản chỉ đạo; theo đó, đề nghị lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và đảng ủy, UBND các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những giá trị và lợi ích to lớn mà các chính sách bảo hiểm mang lại, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường vận động nhân dân tham gia các loại bảo hiểm; phấn đấu trong năm 2019 phát triển thêm được 559 người tham gia BHXH bắt buộc, 61 người tham gia BHXH tự nguyện và 320 người tham gia BHTN.

Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, phòng, ban của huyện có liên quan khẩn trương khắc phục ngay tình trạng nợ đọng; thực hiện tốt việc đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định, không để xảy ra trường hợp chậm đóng và để nợ BHXH kéo dài.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường lãnh đạo phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm; thường xuyên thông báo, nhắt nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện không đảm bảo việc đóng các loại bảo hiểm theo quy định. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị huyện và đảng ủy các xã tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

 

 

                                                                                                   KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech