Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Viết Nam”

Đời sống

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Viết Nam”

23/01/2019 14:32:45

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện đảo Phú Quý (nói riêng) có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt Nam được thay đổi, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt là việc các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đưa hàng hóa Việt Nam đến huyện Phú Quý, với những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo; theo đó, yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quán triệt các văn bản triển khai của Trung ương, của tỉnh và huyện có liên qua đến cán bộ, đảng viên, quần chúng; xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của tổ cức mình. UBND huyện lãnh đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp với các cơ quan truyền thông quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam, giúp người tiêu dùng có đủ thông tin để lựa chọn chất lượng hàng hóa Việt Nam, phối hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại đưa hàng Việt về nông thôn. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần đưa cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực.

                                                                                                    KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech