Phú Quý: Triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Giáo dục

Phú Quý: Triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

13/08/2019 14:44:49

Thực hiện văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Văn xã huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dụng kế hoạch triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019; qua đó kịp thời cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm đổi mới trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; về Chuyên đề học tập năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt, triển khai Luật Giáo dục 2019, các văn bản của cấp trên liên quan đến kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác dạy, học…

Theo kế hoạch, toàn ngành giáo dục tổ chức thành 3 lớp, mỗi lớp 1 ngày và được phân chia như sau:

- Lớp 1: Ngày 07/8/2019, gồm 4 trường: THCS Ngũ Phụng. THCS Tam Thanh, THCS Long Hải và Trường THPT Ngô Quyền.

- Lớp 2: Ngày 08/8/2019, gồm 3 trường: Tiểu học Ngũ Phụng, Tiểu học Tam Thanh và Tiểu học Long Hải.

- Lớp 3: Ngày 09/8/2019, gồm 3 trường: Mầm non Ngũ Phụng, Mầm non Tam Thanh và Mầm non Long Hải.

Địa điểm học tập trung tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

 

                                                                                              KỲ DANH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech