Hiệu quả công tác phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi tại huyện Phú Quý

Giáo dục

Hiệu quả công tác phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi tại huyện Phú Quý

27/12/2016 14:13:54

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Do đó, trong những năm qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Ngành GD&ĐT huyện Phú Quý đã có những chính sách cụ thể nhằm phát triển GDMN làm thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của bậc học này trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi là đề án được ngành đặc biệt quan tâm và quyết tâm thực hiện đạt chuẩn, nhằm giúp trẻ được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Quyết định số 239 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015, được xem là một quyết định quan trọng bước phát triển mới trong GDMN. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ MN đảm bảo hầu hết trẻ em 5 tuổi đều được đến lớp, được học bán trú 2 buổi/ngày. Từ những mục tiêu quan trọng đó, ngành giáo dục và các địa phương trong huyện đã tích cực triển khai ngay các biện pháp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho bậc học này. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đến nay nhìn chung công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn toàn huyện đã cơ bản đạt chuẩn với những kết quả khả quan.

Để đạt được những kết quả đó, có sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự quyết tâm của ngành giáo dục trong công tác huy động trẻ đến trường. Đặc biệt là sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, bằng các hình thức tuyên truyền vận động, hầu hết phụ huynh đều nhận thức được tầm quan trọng của việc học, nên đã tạo mọi điều kiện để trẻ được đến trường và nhất là luôn phối hợp tốt với nhà trường trong các hoạt động giáo dục, nhằm giúp trẻ được phát triển toàn diện.

PCGDMN cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong GDMN, nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ vào lớp 1. Do đó, kể từ khi triển khai dự án, hàng năm cấp ủy chính quyền các cấp đều đặt chỉ tiêu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương để chỉ đạo thực hiện huy động mọi nguồn lực đảm bảo các điều kiện thực hiện đạt chuẩn phổ cập.

Tuy nhiên để thực hiện công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi cần rất nhiều kinh phí. Trong khi xuất phát điểm GDMN thấp, nên kinh phí đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho trẻ học 2 buổi/ngày. Tình trạng trẻ 5 tuổi học 1 buổi đã phần nào ảnh hưởng đến tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GD mầm non. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời còn hạn chế, nhất là ở các điểm lẻ thiếu bếp ăn bán trú tại trường, các phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cũng còn hạn chế.

Đứng trước những khó khăn đó, những năm qua ngành giáo dục huyện và các ban ngành địa phương đều cố gắng khắc phục bằng nhiều biện pháp, đặc biệt tranh thủ mọi nguồn lực từ mục tiêu chương trình quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để đáp ứng các hạng mục đầu tư cho đề án GDPCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Đến nay, toàn huyện đã có 6 trường mầm non, mẫu giáo với 59 phòng học/64 nhóm lớp. Trong đó, số phòng dành cho mẫu giáo 5 tuổi là 18 phòng/18 lớp. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 3/3 xã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi đạt tỉ lệ 100%.

Để đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, bên cạnh về những tiêu chuẩn về học sinh, cơ sở vật chất thì đội ngũ giáo viên cũng là yếu tố quan trọng không kém. Do đó, những năm qua ngành giáo dục huyện rất quan tâm đến việc kiện toàn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hiện nay, toàn huyện có 120 CBQL-GV-NV bậc mầm non. Trong đó lớp 5 tuổi có 36 GV, 100% đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Bên cạnh đó mỗi GV còn tích cực trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi phương pháp giảng dạy và đặc biệt không ngừng sáng tạo, đổi mới đồ dùng dạy học, để bổ sung đồ dùng trang thiết bị dạy học vừa đáp ứng Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT về danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN vừa góp phần thu hút sự ham thích học tập của trẻ.

Mục tiêu của đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi là tất cả trẻ trong độ tuổi đều được đến trường, đều hoàn thành chương trình GDMN mới. Do đó, thực hiện tốt công tác giảng dạy, chăm sóc cho trẻ luôn là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu của các trường MNMG. Với quyết tâm cao, nhìn chung đến nay các cơ sở giáo dục MN trong huyện đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Có thể thấy nếu trẻ tiếp cận với nền giáo dục càng sớm thì sẽ thúc đẩy quá trình học tập lĩnh hội kiến thức và phát huy trí tuệ tốt hơn. Như vậy việc thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác PCGD cho trẻ 5 tuổi luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và việc với ngành giáo dục Phú Quý thì việc duy trì nâng cao chất lượng GDPCMN cho trẻ 5 tuổi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tiếp theo.

Thực hiện đề án của Thủ Tướng Chính phủ về PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ mang tính chiến lược của sự nghiệp giáo dục đào tạo, mà còn góp phần thiết thực cho việc thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, hy vọng rằng trong thời gian tới, bậc học MN nói riêng và ngành GDĐT huyện Phú Quý nói chung sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành quả mà công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của huyện đã đạt được, để trẻ em mà đặc biệt trẻ em nơi biển đảo được đến trường học tập trong môi trường tốt nhất.

Trí Nguyễn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech