Trường tiểu học Triều Dương tuyên dương gương điển hình, tiên tiến học tập và làm theo gương Bác Hồ

Giáo dục

Trường tiểu học Triều Dương tuyên dương gương điển hình, tiên tiến học tập và làm theo gương Bác Hồ

11/05/2018 09:06:40

Vừa qua, trường tiểu học Triều Dương đã tổ chức lễ tuyên dương gương diển hình tiên tiến về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.

Với quyết tâm cao, bằng những phương pháp mới, cách làm hay, trong thời gian qua trường tiểu học Triều Dương đã thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khá hiệu quả. Cán bộ, đảng viên trong trường đã thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy hiệu quả việc nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường.

Để thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn nữa, lãnh đạo nhà trường đã triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng, chính trị, đạo dức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nhấn mạnh về việc lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi cá nhân trong nhà trường.

Tại buổi lễ nhà trường đã tuyên dương 6 cá nhân thực hiện tốt việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trúc Sinh – Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech