Gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội, một sự lựa chọn mới của người dân

Kinh tế

Gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội, một sự lựa chọn mới của người dân

29/11/2018 14:54:58

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng gần gũi hơn, tiết giảm được thời gian và chi phí đi lại một cách đáng kể. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Quý đã thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm từ các cá nhân tại điểm giao dịch xã (Điểm giao dịch xã được mở tại UBND các xã: Xã Tam Thanh mở phiên giao dịch ngày 10 hàng tháng, Xã Ngũ Phụng mở phiên giao dịch ngày 15 hàng tháng, xã Long Hải mở phiên giao dịch ngày 20 hàng tháng. Giao dịch vẫn được thực hiện khi ngày 10, ngày 15, ngày 20 hàng tháng trùng vào các ngày thứ 7, Chủ Nhật hoặc ngày lễ).

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã còn nhằm hướng đến người nghèo và những người dân có thu nhập thấp có thể gửi tiền tiết kiệm được, tạo thói quen tích lũy để tạo vốn tự có và quen dần hoạt động tín dụng và tài chính.

Khi gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính Sách Xã hội, khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng Thương mại, được Nhà nước đảm bảo thanh toán. Hình thức gửi tiền gồm không kỳ hạn và có kỳ hạn. Kỳ hạn tiền gửi từ 01 tháng đến 24 tháng. Điểm thuận lợi của hình thức huy động này là mức tiền gửi tối thiểu 500.000 đồng một lần/sổ tiết kiệm. Khách hàng gửi tiền tại điểm giao dịch xã, nhưng khi rút tiền thì có thể rút tại điểm giao dịch xã hoặc rút tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

                                                            Ngân hàng CSXH huyện Phú Quý

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech